Ανυψωτικός Γερανός 1150 τόνων

Κατασκευάστηκε από:

CIMOLAI TECHNOLOGY SPA

Έτος κατασκευής:

2022

Τύπος ντίζελ και σειριακός αριθμός:

2203 ΜΒΗ127