Ανυψωτικός Γερανός 160 τόνων

Κατασκευάστηκε από:

ASCOM SPA

Έτος κατασκευής:

????

Τύπος ντίζελ και σειριακός αριθμός:

8061 Si 25