Ανυψωτικός Γερανός 300 τόνων

Κατασκευάστηκε από:

ASCOM SPA

Έτος κατασκευής:

????

Τύπος ντίζελ και σειριακός αριθμός:

99088